dimarts, d’abril 25, 2006

Paradoxes de la vida postmoderna

Quan qualifiquen de "típic", "l'original", "el primer", "el de sempre" una cosa, i la vénen com a tal, és quan menys típica i original és (una tenda pop, una fira de productes artesanals, un antiquari...).

1 comentari:

Mareta ha dit...

I aquest vindria a ser el 'típic' post sobre la 'típica' qüestió de les coses 'típiques'... què 'original'!

:-P